cavalerie

Ontwerp voor een beeld op het veld voor de Ripperda kazerne in Haarlem, een voormalig exercitie terrein voor de cavalerie

verdieping

Verbazing dat slechts 100 jaar geleden nog ter paard de oorlog werd ingegaan. Militairen vechten voor de vrijheid, met een strakke hiërarchische organisatie, uniformen en gareel en patronen. Bij de cavalerie blijft ondanks alles, door de diversiteit van de paarden de verschillen zichtbaar.

uitwerking

beukenhout - B38 D15 H30cm (4x)

Benadrukken variatie in eenvormigheid bij een herhaling van vier ruiters te paard in dezelfde exercitie houding

Abstractie met styling en kleurstelling passend bij de tijd en gebouw kenmerken, samengesteld uit delen van een oude beukenhouten stoel.